Warnings in some systems

Refreshed

Driftstatus for de systemer KOMBIT forvalter.

Components

Serviceplatformen

Operational

Støttesystemerne

Operational

Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere

Operational

Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere (NSIS)

Operational

Fælleskommunal Adgangsstyring for systemer

Operational

Fælleskommunal Adgangsstyring for systemer (NSIS)

Operational

Fælleskommunal Beskedfordeler

Operational

Fælleskommunalt Klassifikationssystem

Operational

Fælleskommunalt Organisationssystem

Operational

Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks

Operational

Fælleskommunalt Ydelsesindeks

Operational

Open incidents

(PROD og EXTTEST) Det er ikke muligt at oprette nye SFTP brugere på Serviceplatformen

Open | Jan 26, 2023 | 17:20 GMT+01:00

Opdateret 27/1 kl 17.20

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Der er opdaget en sikkerhedsrisiko ved oprettelsen af nye SFTP brugere, og derfor er der lukket for den automatiske oprettelse af SFTP brugere på Serviceplatformen indtil videre.

Der er nu fundet en manuel løsning således at IBM opretter de ønskede SFTP brugere på basis af den oprettelse i Fælleskommunalt administrationsmodul som brugerne selv foretager.

Hvis man skal oprette et nyt IT system, så bedes man oprette det uden SFTP bruger i første omgang, da hele provisioneringen ellers vil fejle, og IT systemet dermed ikke blive oprettet på Serviceplatformen.

Når IT systemet eksisterer, så kan man derefter tilføje en SFTP bruger på dette IT system i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Det vil ikke tage effekt umiddelbart, men IBM vil oprette SFTP brugeren på basis af denne tilføjelse, således af SFTP brugeren er klar efter nogle dage.

De eksisterende SFTP brugere vil stadig fungere.

Vi beklager de gener, dette måtte medføre.

Med Venlig Hilsen
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

(EXTTEST) kald mod Serviceplatformen, der benytter OCES3 certifikater virker ikke.

Open | Jan 26, 2023 | 12:27 GMT+01:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Det er blevet konstateret at der nu er it-systemer, der er begyndt at kalde Serviceplatformen med OCES3 certifikater, og at det fejler. Vi har lokaliseret fejlen, der består i at vores opsætning endnu ikke er klargjort til at kunne acceptere OCES3 certifikater.

Det påvirker SF1606 og yderligere den del af SF1601, hvor status sendes ud via Beskedfordeler.
Desuden vil it-systemer, der har valgt at skifte til OCES3 opleve, at de ikke kan kalde Serviceplatformens services.

Der arbejdes med vores driftsleverandør på, hvornår vi vil kunne lave den nødvendige ændring af opsætningen, for at løse problemet.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

Opdateret 29-11-2022 NgDP problemer på serviceplatformen

Open | Mar 29, 2022 | 08:19 GMT+02:00

Der er registreret 2 kendte problemer med NgDP på Serviceplatformen.
Det drejer sig om følgende:
1. Serviceplatformen håndterer ikke namespaces konsekvent, når indkommende requests skal transformeres til udgående kald til NgDP og Fjernprint. Workaround: Når der foretages en KOMBI_request skal namespace deklareringer være lagt i ForsendelseISamling, da det ellers vil fejle. - Sagsnr. INCEU10936044.
2. Der er beklageligvis fejl på GUI for Postopsætning i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Det forhindrer opdatering af eksisterende opsætning af såvel Postforsendelser som Distributionsregler.
Der arbejdes på en løsning, men indtil da opfordres brugere til at sende en anmodning til helpdesk@serviceplatformen.dk om, at vi på deres vegne sætter udløbsdato på den pågældende opsætning, således at det er muligt at lave nye korrekte opsætninger. - Sagsnr. INCEU12816323.


Seneste opdatering: 29-11-2022 Intet nyt

Affected components

 • Serviceplatformen

Incident history

[Løst] (EXTTEST) Generelle problemer med at kalde Serviceplatformen

Resolved | Jan 27, 2023 | 07:41 GMT+01:00

Problemet er løst

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Opdatering: Der er ikke længere problemer i Produktionsmiljøet.

Der kan stadig opleves generelle problemer med at kalde Serviceplatformens services i Ekstern Test.

Vi arbejder stadig på at finde årsagen til problemet i ExtTest.

Der udsendes en ny status fredag kl. 10:00, eller når problemet er løst


Vi beklager de gener, dette måtte medføre.

Med Venlig Hilsen
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

(EXTTEST) Log-in til Fælleskommunalt Administrationsmodul fejler

Closed | Jan 26, 2023 | 13:34 GMT+01:00

(LØST
)Kære bruger af Serviceplatformen

Der er i øjeblikket problemer med at logge på Fælleskommunalt Administrationsmodul i det Eksterne Testmiljø.

Ny status forventes mandag kl. 10:00 eller så snart problemet er løst.

Serviceplatformen og Produktionsmiljøet er ikke berørt af dette.

Vi beklager de gener, som problemet medfører


Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] - Generelle problemer med at kalde services/snitflader hos Serviceplatformen

Closed | Jan 06, 2023 | 09:15 GMT+01:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk.

Status 6. november kl. 11.20: CPR hændelser er nu afviklet


Tidligere informerer problemer med tilgang til Services/snitflader hos Serviceplatformen, er nu løst, og er igen fuld tilgængelige.

Batch afvikling kører, og der kan forventes forsinkelse af CPR delta filer.

Vi gør opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender Serviceplatformen, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens aktuelle problemstilling har for deres konkrete fagsystemer.


Vi beklager de gener dette måtte medføre.


Med Venlig Hilsen
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] (PROD - EXTTEST) Generelle problemer med at kalde services/snitflader hos Serviceplatformen

Closed | Jan 06, 2023 | 09:14 GMT+01:00

Lukket på baggrund af besked fra Brian

+Show history

 • Resolved | Oct 27, 2022 | 11:48 GMT+02:00

  Kære bruger af Serviceplatformen.dk

  Der er generelle problemer med at kalde Serviceplatformens services. Nogle kald kommer igennem, men langt de fleste fejler tilsyneladende.

  Der kan også opleves problemer med at benytte Fælleskommunalt Administrationsmodul samt Serviceplatformens Administrationsmodul.

  Vi er i gang med at finde årsagen til problemet.

  Der udsendes en ny status kl. 12:00, eller når problemet er løst


  Vi beklager de gener, dette måtte medføre.

  Med Venlig Hilsen
  IBM Service Desk
  Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
  Tlf: 89 87 21 37

[OPDATERET] (PROD) Der er lige i øjeblikket ustabilt netværk ind og ud af Serviceplatformen

Closed | Jan 06, 2023 | 09:14 GMT+01:00

LØST - Kære bruger af Serviceplatformen.dk
Nedenstående tidligere informeret påvirkning af snitflader, og delvis utilgængelighed for disse, er nu igen tilgængelige.

En række snitflader kan i øjeblikket opleves som helt eller delvis utilgængelige på PROD miljøet. Det skyldes ikke selve snitfladerne eller Serviceplatformen i sig selv. Det er netværksrelateret i flowet til og fra Serviceplatformen. Problemerne er sporadiske og opleves fra fagsystemernes side som timeouts. Af snitflader vi er bekendt med har problemer kan nævnes:

SF0770_A
SF0800
SF1411_A
SF1590
SF1600
SF1610
SF2900

Der arbejdes intensivt på en løsning og ny status udsendes senest kl: 22.00 eller når problemet er løst

Vi beklager de gener, det måtte have medført.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

LØST: [PROD] - En række snitflader kan i øjeblikket opleves som helt eller delvis utilgængelige på PROD miljøet

Closed | Jan 06, 2023 | 09:13 GMT+01:00

LØST - Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Der er nu etableret en løsning for nedenstående tidligere annoncerede problem, således at alle snitflader er tilgængelige igen. Løsningen monitoreres løbende.


En række snitflader kan i øjeblikket opleves som helt eller delvis utilgængelige på PROD miljøet. Det skyldes ikke selve snitfladerne eller Serviceplatformen i sig selv. Det er netværksrelateret i flowet til og fra Serviceplatformen. Problemerne er sporadiske og opleves fra fagsystemernes side som timeouts. Følgende snitflader har problemer:

SF0770_A
SF0800
SF1411_A
SF1590
SF1600
SF1610
SF2900

Der arbejdes intensivt på en løsning og ny status udsendes senest kl: 19.00 eller når problemet er løst.

Vi gør opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender nævnte services, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens aktuelle problemstilling har for det konkrete fagsystem.

Vi beklager de gener, det måtte have medført.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

(Lukket) Servicen [CPR Query v.3 and PersonBaseDataExtended v.5 - SF1520] - der kan være problemer med at kalde de nye services

Closed | Dec 02, 2022 | 07:12 GMT+01:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk
Services [CPR Query v.3 and PersonBaseDataExtended v.5 - SF1520] er der pt. problemer med at kalde i både Eksterntest og Produktion.


KOMBIT er blevet bekendt med en uoverensstemmelse i den nye version af SF1520 v.4 og dens to underliggende services (SF1520 CPR Query v.3 og PersonBaseDataExtended v.5).
Der er forskel mellem den oplyste WDSL-file og den faktiske kodeimplementering.

I WDSL’erne står der:
http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/CPR/PersonBaseDataExtended_5/PersonLookup, med underscore '_' efterfulgt af 5
http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/CPR/CPRQueryService_3/callCPRPersonList, med underscore '_' efterfulgt af 3


I koden er det blevet implementeret som i de tidligere versioner af services, så det er forward slash '/' efterfulgt af hhv. 3 og 5.

Vi foreslår at brugerne ændre i kaldet ved at tilføje en SOAP header som vist nedenfor.

Eksempel på SOAP header:

"SOAPAction: http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/CPR/PersonBaseDataExtended/5/PersonLookup"

"SOAPAction: http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/CPR/CPRQueryService/3/callCPRPersonList"KOMBIT vil sammen med IBM overveje hvordan en evt kodeændringen kan implementeres.

Vi gør opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender denne service, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens aktuelle problemstilling har for det konkrete fagsystem.


2022.11.09 Update: Det er besluttet at implementeringen ikke ændres, så endpoints er sådanne:
"SOAPAction: http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/CPR/PersonBaseDataExtended/5/PersonLookup"

"SOAPAction: http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/CPR/CPRQueryService/3/callCPRPersonList"

Dokumentationen i Driftskataloget opdateres snarest med denne ændring. Dvs der kommer nye WSDL og XSD'er.


Med Venlig Hilsen
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[Lukket Fredag 13.30] - [PROD] - Lange svar tider i kald for Serviceplatformen.

Closed | Nov 25, 2022 | 13:28 GMT+01:00

Kære anvender af Serviceplatformen

LØST: Så er problemerne løst og Service Platformen er tilbage i normal tilstand.

Nogle anvendersystemer har i længere tid oplevet øget svartider eller timeouts i kald til webservices på Serviceplatformen.

I forlængelse af dette har følgende fagsystemer givet nedennævnte tilbagemelding kl. 17.00 og kl. 21.00 d. 24. november: 

                                                                                                                                          

KSD: OK, tilbage til normal drift
KY: Tilbage til normal drift med undtagelse af svartider i forhold til SKAT
SAPA: Bedre svartider ift. den seneste uge

 

Næste opdatering udsendes fredag d. 25. november ca. kl. 13.30 eller når alle problemer er løst.

Vi gør opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender Serviceplatformen, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens den aktuelle problemstilling har for det konkrete fagsystem.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] Driftsproblemer på Støttesystemerne

Closed | Nov 21, 2022 | 09:28 GMT+01:00

Kære bruger af Støttesystemerne

De tidligere udmeldte driftsproblemer på Støttesystemerne, herunder Adgangsstyring, er nu løst.

Vi beklager ulejligheden.

Ved lokale problemer med logons, anbefales det at genstarte browser og slette cache.

Vi gør endvidere opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender denne service, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens aktuelle problemstilling har for det konkrete fagsystem.

Med venlig hilsen
STS Support
Mail: sts-support@kmd.dk
Tlf: 44 60 21 60

[LØST] (PROD) Manglende CPR-hændelser (SF1320_A)

Closed | Nov 08, 2022 | 08:25 GMT+01:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

LØST: 26. oktober betragtes problemet som løst

Der er stadig problemer med de stamdata, som var tilknyttet CPR-hændelser(SF1320_A) for borgere med adressebeskyttelse, som blev sendt ud natten mellem mandag 10/10 og tirsdag 11/10. Hændelser fra kørslerne siden har været korrekte.

Der arbejdes stadig på, at løse problemet omkring de fejlagtige stamdata i CPR-hændelserne (SF1320_A) fra natten mandag 10/10 - tirsdag 11/10. Der kommer senest en ny status onsdag 26/10 kl. 15.00.

Der er ikke konstateret problemer med de udsendte filer i SF6002 CPR Abonnement.

CPR replikaet er korrekt opdateret, og dermed fungerer alm CPR services korrekt.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] Visningsfejl i FK-Organisation og FK-Klassifikation

Closed | Oct 20, 2022 | 00:00 GMT+02:00

Kære bruger af de fælleskommunale Støttesystemer

Opmærksomheden henledes på, at der i øjeblikket kan opleves visningsproblemer i FK-Organisations brugergrænseflade, som både kan vise for få organisationsheder og medarbejdere og i visse tilfælde også fejlbeskeder. Endvidere kan der for enkelte kommuner være problemer med at få vist brugergrænsefladen. Endelig kan der opleves problemer med visning af organisationsenheder i FK-Klassifikation.

Fejlene forventes løst med næste ordinære release af Støttesystemerne natten til lørdag den 22. oktober.

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen
STS Support
Mail: sts-support@kmd.dk
Tlf: 44 60 21 60

[LØST] (PROD) Fejl i CPR-hændelser (SF1320_A) samt opslag i diverse CPR-services på Serviceplatformen (bl.a. SF1520/SF1525)

Closed | Oct 12, 2022 | 05:58 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Der er ikke længere problemer med at foretage opslag i CPR-services via Serviceplatformen - SF1520 og SF1525.

Hvad angår fejlende CPR-hændelser (SF1320_A), så har det drejet sig om personer med adressebeskyttelse og som har haft CPR hændelser i går. Disse vil blive udsendt som nye hændelser i kørslen den kommende nat.

Ny status udsendes i morgen formiddag.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] (PROD) Deaktivering af modtagersystemer hos NgDP (SF1606)

Closed | Oct 10, 2022 | 12:29 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Der er pt problemer med deaktivering af kommunernes modtagersystemer på SF1606 efter en koderelease hos NgDP d. 6/7 (https://www.digitaliser.dk/news/7142459#comment_7143710).
Det hotfix NgDP lagde på for at afhjælpe har desværre ikke taget højde for måden alle kalder, heriblandt Serviceplatformen.
Det er desværre ikke lykkedes at gennemføre en rettelse af problemet i Serviceplatformen, og det vil først være muligt for Serviceplatformen at lægge en rettelse på til august.

Det skal understreges, at posten kommer frem til de rette fagløsninger så længe modtagersystemerne er aktive, og som nogle allerede har opdaget, så kan det være, at der kommer en del dubletter også.
Dette skyldes, at NgDP tror at posten fejler, hvorfor de forsøger at gensende posten.

Det er blevet forsøgt at få DIGST i tale ift. om NgDP kan aktivere systemerne automatisk for kommunerne indtil Serviceplatformen er klar med en ændring, men det vides endnu ikke om en sådan aftale vil kunne etableres.
Vi vil derfor anbefale, at kommunerne over sommeren fortsat bliver ved med at genaktivere deres modtagersystemer hvis muligt. Det er en aktivitet, der vil forekomme en gang om ugen.

Vi beklager de gener, det måtte medføre for kommunerne. Ny status udsendes, når der er mere klarhed i forhold til, hvornår en koderettelse kan lægges i drift.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] (PROD) Problemer med DP Replika i Serviceplatformen

Closed | Oct 10, 2022 | 12:29 GMT+02:00

DP (Digital Post) Replika i Serviceplatformen bliver pt. beklageligvis ikke synkroniseret med NgDPs oplysninger om digital tilmeldning.
Der kan dermed opstå situationer, hvor der, for enten en borger eller en virksomhed, er forskellig tilmeldingsstatus til Digital Post og NemSMS imellem Serviceplatformens replika og NgDP. Det påvirker umiddelbart snitfladerne SF1600, SF1601 og SF1520.

Seneste opdatering af DP Replika i Serviceplatformen er fra 31/5-2022
Problemet forventes fuldt løst medio august

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

{LØST] (PROD) Forsinkelse i provisionering mod FK Adgangsstyring

Closed | Oct 10, 2022 | 12:27 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Der vil i dag kunne opleves forsinkelse i provisionering af ændringer foretaget i FK Administrationsmodul.

Forsinkelsen kan desværre betyde, at FK Adgangsstyring ikke er opdateret med de seneste ændringer foretaget i FK Administrationsmodul. Derfor kan der opleves problemer med at benytte nyoprettede serviceaftaler, nye certifikater og andet som er relateret til adgangsstyring.

Vi forventer, at brugerne kan være påvirket af dette resten af dagen i dag.

Næste opdatering i morgen torsdag 18/8-22 kl. 8.00, eller når alle provisioneringerne er kørt igennem.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

(Løst) (PROD) Forsinkelse i provisionering mod Fælleskommunal Adgangsstyring

Closed | Oct 10, 2022 | 12:26 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen

Der vil kunne opleves forsinkelse i provisionering af ændringer foretaget i Fælleskommunalt Administrationsmodul.

Forsinkelsen kan desværre betyde, at Fælleskommunal Adgangsstyring ikke er opdateret med de seneste ændringer foretaget i det Fælleskommunale Administrationsmodul. Derfor kan der opleves problemer med at benytte nyoprettede serviceaftaler, nye certifikater og andet som er relateret til adgangsstyring.

Vi forventer, at brugerne kan være påvirket af dette fra kl. 18 og resten af dagen i dag.

Næste opdatering senest onsdag 24/08/2022 kl. 09.00.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] (PROD) Forsinkelse af dagens CPR Deltafiler og opdatering af CPR Replika

Closed | Oct 10, 2022 | 12:26 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

[OPDATERING 12.41]: Det forventes pt. at de sidste deltafiler bliver leverer til abonnenterne i løbet af de næste to-tre timer.Der er beklageligvis forsinkelse i levering af dagens CPR Deltafiler i forbindelse med SF6002 CPR Abonnement.

CPR Hændelser (SF1320_A) var alle udsendt kl 07.20.
De øvrige CPR-services kører nu mod data, der er blevet opdateret (fx. SF1520/SF1525) med nattens deltaload fra CPR-kontoret.

CPR Deltafilerne forventes at være leveret i løbet af dagen. Ny status udsendes kl. 16.00, eller når vi har yderligere information.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] (PROD) Forsinkelse i provisionering mod Fælleskommunal Adgangsstyring

Closed | Oct 10, 2022 | 12:26 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen

Der vil fortsat kunne opleves forsinkelse i provisionering af ændringer foretaget i Fælleskommunalt Administrationsmodul.

Forsinkelsen kan desværre betyde, at Fælleskommunal Adgangsstyring ikke er opdateret med de seneste ændringer foretaget i det Fælleskommunale Administrationsmodul. Derfor kan der opleves problemer med at benytte nyoprettede serviceaftaler, nye certifikater og andet som er relateret til adgangsstyring.

Vi forventer, at brugerne kan være påvirket af dette resten af dagen i dag.

Næste opdatering fredag 19/08/2022 kl. 11.00.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] (PROD) Problemer med SF1600/SF1601 - Afsendelse af post til Digitalpost.

Closed | Oct 10, 2022 | 12:25 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

[OPDATERING: LØST] Digital Post melder, at det igen er muligt at sende post til dem.Der er problemer hos Digital Post lige nu, hvilket betyder at afsendelse af post til Digitalpost via SF1600/SF1601 fejler.

Sagen kan følges her: https://dashboard.oneview.eu/dashboard/hPL6RfEZYQUlxVqvRIUkHNsVBQNFIPuQLGCRPzTU

Ny status udsendes senest kl. 13.00 eller når det virker igen.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] (PROD) Servicen "Feriekontooplysninger - v2.0" er i øjeblikket nede (SF0800).

Closed | Oct 10, 2022 | 12:25 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Servicen "Feriekontooplysninger - v2.0" er desværre i øjeblikket utilgængelig på Prod miljøet.

Der arbejdes intensivt på en løsning og ny status udsendes senest kl: 13.00 eller når servicen igen virker.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

LØST: Generelle problemer med at kalde services/snitflader hos Serviceplatformen

Closed | Oct 10, 2022 | 12:22 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk.

For nedenstående tidligere indmeldte problem, så er alle systemer og kald nu kørende og tilgængelige igen.

Vedr. forsinket CPR deltaload, venligst se separat drifts information.Der er fortsat generelle problemer med at kalde Serviceplatformen services. Nogle kald kommer igennem, medens der stadig også er nogle som fejler.

Vi gør opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender Serviceplatformen, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens aktuelle problemstilling har for deres konkrete fagsystemer.

Der udsendes en ny status kl. 16:30, eller når problemet er løst

Vi beklager de gener dette måtte have medført.Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

+Show history

 • Open | Oct 07, 2022 | 06:00 GMT+02:00

  Kære bruger af Serviceplatformen.dk.

  Der arbejdes fortsat intenst, på at løse nedenstående beskrevne problem.

  Batch afvikling for CPR deltaload vil være forsinket.

  Der er generelle problemer med at kalde Serviceplatformen services. Der er nogle kald, der kommer igennem,

  men langt de fleste fejler.

  Vi undersøger på livet løs, for at finde fejlen.

  Der udsendes en ny status kl. 08:00 eller når problemet er løst

  Vi beklager de gener dette måtte medføre.


  Med Venlig Hilsen
  IBM Service Desk
  Mail: dkibmcustomerservice@dk.ibm.com
  Tlf: 45 24 09 36

Status Page powered by Admin Labs