Warnings in some systems

Refreshed

Driftstatus for de systemer KOMBIT forvalter.

Components

Serviceplatformen

Operational

Støttesystemerne

Operational

Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere

Operational

Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere (NSIS)

Operational

Fælleskommunal Adgangsstyring for systemer

Operational

Fælleskommunal Adgangsstyring for systemer (NSIS)

Operational

Fælleskommunal Beskedfordeler

Operational

Fælleskommunalt Klassifikationssystem

Operational

Fælleskommunalt Organisationssystem

Operational

Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks

Operational

Fælleskommunalt Ydelsesindeks

Operational

Open incidents

Servicen [CPR Query v.3 and PersonBaseDataExtended v.5 - SF1520] - der kan være problemer med at kalde de nye services

Open | Jun 30, 2022 | 14:01 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Services [CPR Query v.3 and PersonBaseDataExtended v.5 - SF1520] er der pt. problemer med at kalde i både Eksterntest og Produktion.


KOMBIT er blevet bekendt med en uoverensstemmelse i den nye version af SF1520 v.4 og dens to underliggende services (SF1520 CPR Query v.3 og PersonBaseDataExtended v.5).
Der er forskel mellem den oplyste WDSL-file og den faktiske kodeimplementering.

I WDSL’erne står der:
http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/CPR/PersonBaseDataExtended_5/PersonLookup, med underscore '_' efterfulgt af 5
http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/CPR/CPRQueryService_3/callCPRPersonList, med underscore '_' efterfulgt af 3


I koden er det blevet implementeret som i de tidligere versioner af services, så det er forward slash '/' efterfulgt af hhv. 3 og 5.

Vi foreslår at brugerne ændre i kaldet ved at tilføje en SOAP header som vist nedenfor.

Eksempel på SOAP header:

"SOAPAction: http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/CPR/PersonBaseDataExtended/5/PersonLookup"

"SOAPAction: http://serviceplatformen.dk/xml/wsdl/soap11/CPR/CPRQueryService/3/callCPRPersonList"KOMBIT vil sammen med IBM overveje hvordan en evt kodeændringen kan implementeres.

Vi gør opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender denne service, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens aktuelle problemstilling har for det konkrete fagsystem.

Med Venlig Hilsen
IBM Service Desk
Mail: dkibmcustomerservice@dk.ibm.com
Tlf: 45 24 09 36

Affected components

 • Serviceplatformen

NgDP problemer på serviceplatformen

Open | Mar 29, 2022 | 08:19 GMT+02:00

Der er registreret 4 kendte problemer med NgDP på Serviceplatformen.
Det drejer sig om følgende:
1. SF1601: Når NgDP sender forretningskvitteringer tilbage til Serviceplatformen, sker det undertiden så hurtigt, at Serviceplatformens interne registrering endnu ikke er afsluttet. I sådanne situationer fremstår kvitteringen som fejlet i NgDPs logs.
Den forsøges fremsendt igen efter 6 timer, hvor det erfaringsmæssigt går godt. Der arbejdes på en løsning. Tidspunkt for release er endnu ikke fastsat. - Sagsnr. INCEU10936044.
2. Serviceplatformen håndterer ikke namespaces konsekvent, når indkommende requests skal transformeres til udgående kald til NgDP og Fjernprint. Workaround: Når der foretages en KOMBI_request skal namespace deklareringer være lagt i ForsendelseISamling, da det ellers vil fejle. - Change: CR178.
3. Der er beklageligvis fejl på GUI for Postopsætning i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Det forhindrer af eksisterende opsætning af såvel Postforsendelser som Distributionsregler.
Der arbejdes på en løsning, men indtil da opfordres brugere til at sende en anmodning til helpdesk@serviceplatformen.dk om, at vi på deres vegne sætter udløbsdato på den pågældende opsætning, således at det er muligt at lave nye korrekte opsætninger. - Sagsnr. INCEU12816323.
4. Ca. 5% af kvitteringerne på SF1600 forsendelse, kommer ikke frem til afsenderne. Dette skyldes at NgDP bruger et tilfældigt KvitteringslisteID, og i de tilfælde, hvor de benytter et allerede brugt ID, så afviser Serviceplatformen dem, som duplikater. Sagen forventes løst med hotfix SP2022-09.2 (pt. scheduleret til 23/09) - Sagsnr. INCEU11055791.

Seneste opdatering: 22/09-2022

Affected components

 • Serviceplatformen

Incident history

[LØST] (EXTTEST) Problemer med at kalde Serviceplatformens Eksterne Testmiljø

Closed | Sep 07, 2022 | 15:51 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen

Problemet med at kalde services i Serviceplatformens Eksterne Testmiljø er løst.

Der var tidligere i dag problemer med Certificate Revocation List (CRL). Alle certifikater i indkomne requests på det Eksterne Testmiljø blev betragtet som revokeret, og derfor blev nye indkomne servicekald til Serviceplatformens Eksterne Testmiljø afvist.

Dette er nu løst. Beklager de gener, som dette har medført

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

(LØST) (EXTTEST) Problemer med at trække tokens i eksternt test miljøet

Closed | Sep 07, 2022 | 15:39 GMT+02:00

Kære bruger af Støttesystemerne

Problemer med at trække tokens i eksternt test miljøet er nu løst.

CRL-listen er nu opdateret af 3-parts leverandøren.

Vi beklager ulejligheden.

Vi gør opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender denne service, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens aktuelle problemstilling har for det konkrete fagsystem.

Med venlig hilsen
STS Support
Mail: sts-support@kmd.dk
Tlf: 44 60 21 60

Affected components

 • Støttesystemerne: Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere, Fælleskommunal Adgangsstyring for systemer

+Show history

 • Open | Sep 07, 2022 | 11:11 GMT+02:00

  Kære bruger af Støttesystemerne

  Der kan opleves problemer med at trække tokens i eksternt test miljøet. Det skyldes CRL-listen ikke er opdateret af en 3-parts leverandør.

  Ny status udsendes senste kl:16:00]

  Vi gør opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender denne service, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens aktuelle problemstilling har for det konkrete fagsystem.

  Med venlig hilsen
  STS Support
  Mail: sts-support@kmd.dk
  Tlf: 44 60 21 60

[LØST] (PROD) Problemer med SF1600/SF1601 - Afsendelse af post til Digitalpost.

Closed | Aug 24, 2022 | 11:58 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

[OPDATERING: LØST] Digital Post melder, at det igen er muligt at sende post til dem.Der er problemer hos Digital Post lige nu, hvilket betyder at afsendelse af post til Digitalpost via SF1600/SF1601 fejler.

Sagen kan følges her: https://dashboard.oneview.eu/dashboard/hPL6RfEZYQUlxVqvRIUkHNsVBQNFIPuQLGCRPzTU

Ny status udsendes senest kl. 13.00 eller når det virker igen.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

(Løst) (PROD) Forsinkelse i provisionering mod Fælleskommunal Adgangsstyring

Closed | Aug 23, 2022 | 15:41 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen

Der vil kunne opleves forsinkelse i provisionering af ændringer foretaget i Fælleskommunalt Administrationsmodul.

Forsinkelsen kan desværre betyde, at Fælleskommunal Adgangsstyring ikke er opdateret med de seneste ændringer foretaget i det Fælleskommunale Administrationsmodul. Derfor kan der opleves problemer med at benytte nyoprettede serviceaftaler, nye certifikater og andet som er relateret til adgangsstyring.

Vi forventer, at brugerne kan være påvirket af dette fra kl. 18 og resten af dagen i dag.

Næste opdatering senest onsdag 24/08/2022 kl. 09.00.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

[LØST] (PROD) Forsinkelse af dagens CPR Deltafiler og opdatering af CPR Replika

Closed | Aug 23, 2022 | 15:01 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

[OPDATERING 12.41]: Det forventes pt. at de sidste deltafiler bliver leverer til abonnenterne i løbet af de næste to-tre timer.Der er beklageligvis forsinkelse i levering af dagens CPR Deltafiler i forbindelse med SF6002 CPR Abonnement.

CPR Hændelser (SF1320_A) var alle udsendt kl 07.20.
De øvrige CPR-services kører nu mod data, der er blevet opdateret (fx. SF1520/SF1525) med nattens deltaload fra CPR-kontoret.

CPR Deltafilerne forventes at være leveret i løbet af dagen. Ny status udsendes kl. 16.00, eller når vi har yderligere information.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

[LØST] Alle Støttesystemer er i øjeblikket ustabil

Closed | Aug 20, 2022 | 20:51 GMT+02:00

Kære bruger af Støttesystemerne

All Støttesystemer er nu igen tilgængelig på produktionsmiljøet.

Fejlen bestod i en fejl i netværket.

Vi beklager ulejligheden.

Vi gør opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender denne service, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens aktuelle problemstilling har for det konkrete fagsystem.

Med venlig hilsen
STS Support
Mail: sts-support@kmd.dk
Tlf: 44 60 21 60

+Show history

 • Open | Aug 20, 2022 | 17:20 GMT+02:00

  Kære bruger af Støttesystemerne

  Alle Støttesystemer kan i øjeblikket opleves som helt eller delvis utilgængelig på produktionsmiljøet.

  Problemet består i netværksudfordringer.

  Dette betyder, at anvenderne af Støttesystemeren kan have problemer med at tilgå¨Støttesystemerne.

  Vores Service Desk er opmærksom på dette, og der arbejdes intensivt på en løsning.

  Ny status udsendes senste kl: 21:00

  Vi gør opmærksom på, at de fagsystemer, som anvender denne service, selv udsender driftsmeddelelser til deres brugere om, hvilken konsekvens aktuelle problemstilling har for det konkrete fagsystem.

  Med venlig hilsen
  STS Support
  Mail: sts-support@kmd.dk
  Tlf: 44 60 21 60

[LØST] (PROD) Forsinkelse i provisionering mod Fælleskommunal Adgangsstyring

Closed | Aug 19, 2022 | 08:19 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen

Der vil fortsat kunne opleves forsinkelse i provisionering af ændringer foretaget i Fælleskommunalt Administrationsmodul.

Forsinkelsen kan desværre betyde, at Fælleskommunal Adgangsstyring ikke er opdateret med de seneste ændringer foretaget i det Fælleskommunale Administrationsmodul. Derfor kan der opleves problemer med at benytte nyoprettede serviceaftaler, nye certifikater og andet som er relateret til adgangsstyring.

Vi forventer, at brugerne kan være påvirket af dette resten af dagen i dag.

Næste opdatering fredag 19/08/2022 kl. 11.00.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

{LØST] (PROD) Forsinkelse i provisionering mod FK Adgangsstyring

Closed | Aug 18, 2022 | 05:55 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Der vil i dag kunne opleves forsinkelse i provisionering af ændringer foretaget i FK Administrationsmodul.

Forsinkelsen kan desværre betyde, at FK Adgangsstyring ikke er opdateret med de seneste ændringer foretaget i FK Administrationsmodul. Derfor kan der opleves problemer med at benytte nyoprettede serviceaftaler, nye certifikater og andet som er relateret til adgangsstyring.

Vi forventer, at brugerne kan være påvirket af dette resten af dagen i dag.

Næste opdatering i morgen torsdag 18/8-22 kl. 8.00, eller når alle provisioneringerne er kørt igennem.

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

[LØST] (PROD) Problemer med DP Replika i Serviceplatformen

Closed | Jul 21, 2022 | 13:16 GMT+02:00

DP (Digital Post) Replika i Serviceplatformen bliver pt. beklageligvis ikke synkroniseret med NgDPs oplysninger om digital tilmeldning.
Der kan dermed opstå situationer, hvor der, for enten en borger eller en virksomhed, er forskellig tilmeldingsstatus til Digital Post og NemSMS imellem Serviceplatformens replika og NgDP. Det påvirker umiddelbart snitfladerne SF1600, SF1601 og SF1520.

Seneste opdatering af DP Replika i Serviceplatformen er fra 31/5-2022
Problemet forventes fuldt løst medio august

Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Affected components

 • Serviceplatformen

[LØST] (PROD) Deaktivering af modtagersystemer hos NgDP (SF1606)

Closed | Jul 14, 2022 | 12:53 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Der er pt problemer med deaktivering af kommunernes modtagersystemer på SF1606 efter en koderelease hos NgDP d. 6/7 (https://www.digitaliser.dk/news/7142459#comment_7143710).
Det hotfix NgDP lagde på for at afhjælpe har desværre ikke taget højde for måden alle kalder, heriblandt Serviceplatformen.
Det er desværre ikke lykkedes at gennemføre en rettelse af problemet i Serviceplatformen, og det vil først være muligt for Serviceplatformen at lægge en rettelse på til august.

Det skal understreges, at posten kommer frem til de rette fagløsninger så længe modtagersystemerne er aktive, og som nogle allerede har opdaget, så kan det være, at der kommer en del dubletter også.
Dette skyldes, at NgDP tror at posten fejler, hvorfor de forsøger at gensende posten.

Det er blevet forsøgt at få DIGST i tale ift. om NgDP kan aktivere systemerne automatisk for kommunerne indtil Serviceplatformen er klar med en ændring, men det vides endnu ikke om en sådan aftale vil kunne etableres.
Vi vil derfor anbefale, at kommunerne over sommeren fortsat bliver ved med at genaktivere deres modtagersystemer hvis muligt. Det er en aktivitet, der vil forekomme en gang om ugen.

Vi beklager de gener, det måtte medføre for kommunerne. Ny status udsendes, når der er mere klarhed i forhold til, hvornår en koderettelse kan lægges i drift.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

[Løst] (PROD) Driftsproblem på FK-Organisation

Closed | Jul 08, 2022 | 08:43 GMT+02:00

Kære bruger af de Fælleskommunale Støttesystemer

Der er nu igen normal drift på Fælleskommunal Organisations brugergrænseflade og snitflader i Produktionsmiljøet.

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen
Støttesystemerne Support
Mail: sts-support@kmd.dk
Tlf: 44 60 21 60

[Løst] (PROD) Driftsproblem på FK-Organisation

Closed | Jul 06, 2022 | 14:52 GMT+02:00

Kære bruger af de Fælleskommunale Støttesystemer

Der er nu igen normale svartider på Fælleskommunal Organisations brugergrænseflade og snitflader i Produktionsmiljøet.

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen
Støttesystemerne Support
Mail: sts-support@kmd.dk
Tlf: 44 60 21 60

[LØST] (PROD) Forsinkelse af dagens CPR Deltafiler og opdatering af CPR Replika

Closed | Jul 01, 2022 | 06:54 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Alle dagens CPR Deltafiler i forbindelse med SF6002 CPR Abonnement skulle nu være fremme ved modtagerne.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

[LØST] (PROD) Problemer med kald af services på Serviceplatformen

Closed | Jun 27, 2022 | 12:55 GMT+02:00

[LØST] Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Der er ikke længere problemer med kald af services på Serviceplatformen.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

[Løst] Driftsproblem på NemLog-in påvirker logon på Beskedfordeler (Produktion og Ekstern Test)

Closed | Jun 27, 2022 | 11:13 GMT+02:00

Kære bruger af de Fælleskommunale Støttesystemer

De tidligere omtalte driftsproblemer på NemLog-in er løst.

Det betyder, at administratorer igen kan foretage logon på Fælleskommunal Beskedfordelers brugergrænseflade i både Produktion og Ekstern Test.

Selve Beskedfordeler har ikke været berørt af problemet.

Med venlig hilsen
Støttesystemerne Support
Mail: sts-support@kmd.dk
Tlf: 44 60 21 60

[LØST] Problem med logon via Adgangsstyring for brugere og systemer

Closed | Jun 22, 2022 | 11:32 GMT+02:00

Kære bruger af de Fælleskommunale Støttesystemer

Driftsproblemerne på komponenterne Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere og Fælleskommunal Adgangsstyring for systemer i Produktionsmiljøet er nu løst.

Vi beklager de gener, det medførte.

Med venlig hilsen
Støttesystemerne Support
Mail: sts-support@kmd.dk
Tlf: 44 60 21 60

Affected components

 • Støttesystemerne

LØST] Problemer med at kalde Serviceplatformen

Closed | Jun 22, 2022 | 08:14 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen

Nedenstående problem er løst og Serviceplatformen kan igen kaldes.

Fejlen på Serviceplatformen er relateret til fejlen hos Nets, der omhandler opdateringer af spærrelister fejler.

Der er her til morgen 22 juni, problemer med at kalde services i Serviceplatformen.

Serviceplatformens Loadbalancers kan ikke hente Certificate Revocation List (CRL), og dermed betragter alle certifikater i indkomne requests som revokeret, og dermed afviser alle nye indkomne service kald til Serviceplatformen.

Vi beklager de gener, det måtte have medført.


Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

[LØST] Driftsproblem på NemLog-in påvirker logon på Beskedfordeler (Produktion og Ekstern Test))

Closed | Jun 07, 2022 | 15:57 GMT+02:00

Kære bruger af de Fælleskommunale Støttesystemer

Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at der ikke er driftsproblemer på NemLog-in: https://www.digitaliser.dk/services

Det betyder, at administratorer nu kan foretage logon på Fælleskommunal Beskedfordelers brugergrænseflade i både Produktion og Ekstern Test. Selve Beskedfordeler er dog ikke berørt.

Med venlig hilsen
Støttesystemerne Support
Mail: sts-support@kmd.dk
Tlf: 44 60 21 60

+Show history

 • Open | Jun 07, 2022 | 14:05 GMT+02:00

  Kære bruger af de Fælleskommunale Støttesystemer

  Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at der er i øjeblikket er driftsproblemer på NemLog-in: https://www.digitaliser.dk/news/6979902

  Det betyder, at administratorer ikke kan foretage logon på Fælleskommunal Beskedfordelers brugergrænseflade i både Produktion og Ekstern Test. Selve Beskedfordeler er dog ikke berørt.

  Vi opdaterer igen når Digitaliseringsstyrelsen har klarmeldt.

  Med venlig hilsen
  Støttesystemerne Support
  Mail: sts-support@kmd.dk
  Tlf: 44 60 21 60

[LØST] (PROD) Forsinkelse af dagens CPR Deltafiler (SF6002 CPR Abonnement)

Closed | Jun 02, 2022 | 13:51 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

Levering af dagens CPR Deltafiler i forbindelse med SF6002 CPR Abonnement er nu afleveret.

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

[LØST] (PROD) Forsinkelse af dagens CPR Deltafiler og opdatering af CPR Replika

Closed | Jun 01, 2022 | 10:05 GMT+02:00

Kære bruger af Serviceplatformen.dk

De sidste CPR Deltafiler i forbindelse med SF6002 CPR Abonnement er nu afleveret

Vi beklager de gener det medførte

Med Venlig Hilsen,
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

 • Serviceplatformen

Status Page powered by Admin Labs