Incident

Opdateret 29-11-2022 NgDP problemer på serviceplatformen

Open | Mar 29, 2022 | 08:19 GMT+02:00

Der er registreret 2 kendte problemer med NgDP på Serviceplatformen.
Det drejer sig om følgende:
1. Serviceplatformen håndterer ikke namespaces konsekvent, når indkommende requests skal transformeres til udgående kald til NgDP og Fjernprint. Workaround: Når der foretages en KOMBI_request skal namespace deklareringer være lagt i ForsendelseISamling, da det ellers vil fejle. - Sagsnr. INCEU10936044.
2. Der er beklageligvis fejl på GUI for Postopsætning i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Det forhindrer opdatering af eksisterende opsætning af såvel Postforsendelser som Distributionsregler.
Der arbejdes på en løsning, men indtil da opfordres brugere til at sende en anmodning til helpdesk@serviceplatformen.dk om, at vi på deres vegne sætter udløbsdato på den pågældende opsætning, således at det er muligt at lave nye korrekte opsætninger. - Sagsnr. INCEU12816323.


Seneste opdatering: 29-11-2022 Intet nyt

Affected components

  • Serviceplatformen

Status Page powered by Admin Labs