Incident

NgDP problemer på serviceplatformen

Open | Mar 29, 2022 | 08:19 GMT+02:00

Der er registreret 4 kendte problemer med NgDP på Serviceplatformen.
Det drejer sig om følgende:
1. SF1601: Når NgDP sender forretningskvitteringer tilbage til Serviceplatformen, sker det undertiden så hurtigt, at Serviceplatformens interne registrering endnu ikke er afsluttet. I sådanne situationer fremstår kvitteringen som fejlet i NgDPs logs.
Den forsøges fremsendt igen efter 6 timer, hvor det erfaringsmæssigt går godt. Der arbejdes på en løsning. Tidspunkt for release er endnu ikke fastsat. - Sagsnr. INCEU10936044.
2. Serviceplatformen håndterer ikke namespaces konsekvent, når indkommende requests skal transformeres til udgående kald til NgDP og Fjernprint. Workaround: Når der foretages en KOMBI_request skal namespace deklareringer være lagt i ForsendelseISamling, da det ellers vil fejle. - Change: CR178.
3. Der er beklageligvis fejl på GUI for Postopsætning i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Det forhindrer af eksisterende opsætning af såvel Postforsendelser som Distributionsregler.
Der arbejdes på en løsning, men indtil da opfordres brugere til at sende en anmodning til helpdesk@serviceplatformen.dk om, at vi på deres vegne sætter udløbsdato på den pågældende opsætning, således at det er muligt at lave nye korrekte opsætninger. - Sagsnr. INCEU12816323.
4. Ca. 5% af kvitteringerne på SF1600 forsendelse, kommer ikke frem til afsenderne. Dette skyldes at NgDP bruger et tilfældigt KvitteringslisteID, og i de tilfælde, hvor de benytter et allerede brugt ID, så afviser Serviceplatformen dem, som duplikater. Sagen forventes løst med hotfix SP2022-09.2 (pt. scheduleret til 23/09) - Sagsnr. INCEU11055791.

Seneste opdatering: 22/09-2022

Affected components

  • Serviceplatformen

Status Page powered by Admin Labs