Incident

NgDP problemer på serviceplatformen

Open | Mar 29, 2022 | 08:19 GMT+02:00

Der er registreret 2 kendte problemer med NgDP på Serviceplatformen.
Det drejer sig om følgende:
1. SF1601: Når NgDP sender forretningskvitteringer tilbage til Serviceplatformen, sker det undertiden så hurtigt, at Serviceplatformens interne registrering endnu ikke er afsluttet. I sådanne situationer fremstår kvitteringen som fejlet i NgDPs logs.
Den forsøges fremsendt igen efter 6 timer, hvor det erfaringsmæssigt går godt. Der arbejdes på en løsning. Tidspunkt for release er endnu ikke fastsat
2. Serviceplatformen håndterer ikke namespaces konsekvent, når indkommende requests skal transformeres til udgående kald til NgDP og Fjernprint. Workaround: Når der foretages en KOMBI_request skal namespace deklareringer være lagt i ForsendelseISamling, da det ellers vil fejle. Fejlen rettes til i release til maj (14/05-2022)
Seneste opdatering: 06/04-2022

Status Page powered by Admin Labs