Maintenance

[Afsluttet] Serviceplatformens callback-certifikat og certifikat til signering af svar i Produktionsmiljøet opdateres til OCES3 og udskiftes d. 08/06-2023 kl. 06:00-08:00 sammen med en række OCES3 certifikater for kildesystemer i Eksternt Testmiljø

Scheduled | Jun 08, 2023 | 06:00 - 07:59 | GMT+02:00

Indtil dette tidspunkt anvendes de hidtidige certifikater i Produktion, som er publiceret her: https://digitaliseringskataloget.dk/teknik/certifikater med filnavnene hhv. ”kombit-sp-signing2.cer” og ”kombit-serviceplatformen-callback_new.cer”.

Efter udskiftningen d. 08. juni. anvendes de nye certifikater, som er publiceret samme sted med filnavnene hhv. ”New_SP_PROD_Callback_1.cer” og "New_SP_PROD_Signing_1.cer”.

Signerings-certifikatet benyttes i retursvar fra alle token-baserede SOAP services udstillet af Serviceplatformen i Produktionsmiljøet. Anvenderne af disse services vil skulle etablere trust med det nye certifikat. Fremgangsmåden varierer afhængigt af teknologi-platform. Vær opmærksom på, at trust i forbindelse med signering kan være håndteret anderledes end trust i forbindelse med TLS.

Callback-certifikatet anvendes som klient-TLS-certifikat ved Serviceplatformens callback-kald til anvendersystemer fra Produktionsmiljøet. Anvendere af callback-funktionaliteten skal etablere trust med det nye certifikat inden udskiftningen.

Bemærk, at de nye OCES3-certifikater er udstedt af den Danske Stat - Tillidstjenester. Afhængig af implementering i det enkelte anvendersystem, kan der derfor være behov for at etablere tillid til Den Danske Stats Rod og udstedende Certificate Authority (CA), inden de nye OCES3-certifikater kan anvendes.

I samme servicevindue vil der også ske udskiftning af en række OCES3-certifikater for kildesystemer i det Eksterne Testmiljø. De berørte kildesystemleverandører har fået tilsendt individuelle instrukser herom.


Der vil i servicevinduet forekomme perioder med utilgængelighed af Serviceplatformen i Produktionsmiljøet og det Eksterne Testmiljø.

Der forventes ikke driftsforstyrrelser for Fælleskommunalt Administrationsmodul i servicevinduet.


Med Venlig Hilsen
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Status Page powered by Admin Labs