Maintenance

[Afsluttet] Serviceplatformens callback-certifikat og certifikat til signering af svar i Eksternt testmiljø opdateres til OCES3 og udskiftes d. 31/05-2023 i tidsrummet kl. 17:00-19:00

Scheduled | May 31, 2023 | 17:00 - 19:00 | GMT+02:00

Indtil dette tidspunkt anvendes de hidtidige certifikater, som er publiceret her:

https://digitaliseringskataloget.dk/teknik/certifikater med filnavnene hhv. ”kombit-sp-signing-test (funktionscertifikat).cer” og ”kombit-serviceplatformen-callback-test (funktionscertifikat).cer”.

Efter udskiftningen d. 31. maj. anvendes de nye certifikater, som er publiceret samme sted med filnavnene hhv. ”New_SP_EXTTEST_Signing_1.cer” og ”New_SP_EXTTEST_Callback_1.cer”.

Signerings-certifikatet benyttes i retursvar fra alle token-baserede SOAP services udstillet af Serviceplatformen i det Eksterne Testmiljø. Anvenderne af disse services vil skulle etablere trust med det nye certifikat. Fremgangsmåden varierer afhængigt af teknologi-platform. Vær opmærksom på, at trust i forbindelse med signering kan være håndteret anderledes end trust i forbindelse med TLS.

Callback-certifikatet anvendes som klient-TLS-certifikat ved Serviceplatformens callback-kald til anvendersystemer fra Eksternt testmiljø. Anvendere af callback-funktionaliteten skal etablere trust med det nye certifikat inden udskiftningen.

Bemærk, at de nye OCES3-certifikater er udstedt af den Danske Stat - Tillidstjenester.
Afhængig af implementering i det enkelte anvendersystem, kan der derfor være behov for at etablere tillid til Den Danske Stats Rod og udstedende Certificate Authority (CA), inden de nye OCES3-certifikater kan anvendes.

Der vil i servicevinduet forekomme perioder med utilgængelighed af Serviceplatformen i Eksternt testmiljø.

Fælleskommunalt Administrationsmodul er ikke berørt af dette servicevindue.

Med Venlig Hilsen
IBM Service Desk
Mail: helpdesk@serviceplatformen.dk
Tlf: 89 87 21 37

Affected components

  • Serviceplatformen

Status Page powered by Admin Labs